Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)

Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. 

Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Zajęcia odbywać się będą w salach  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ramowy program przedmiotowy:

 • Rynek instytucji finansowych 8 godz.
 • Podstawy rachunkowości 28 godz.
 • Opodatkowanie instytucji finansowych 8 godz.
 • Rachunkowość instrumentów finansowych  12 godz.
 • Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa 40 godz.
 • Rachunkowość i sprawozdawczość ubezpieczeniowa 40 godz.
 • Rachunkowość i sprawozdawczość towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych  10 godz.
 • Rachukowość i sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 10 godz.
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych instytucji finansowych  12 godz.
 • Kontrola wewnętrzna i  audyt w instytucjach finansowych 12 godz.
 • Seminarium podyplomowe  15 godz.

Egzaminy z przedmiotów:

 • Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa 
 • Rachunkowość i sprawozdawczość ubezpieczeniowa 
 • Rachunkowość i sprawozdawczość towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych  
 • Rachukowość i sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 
 • oraz egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.