Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)

Program Studiów:

 • Podstawy rachunkowości (16 godz.)
 • Rachunkowość finansowa - obszary problemowe (50 godz.)
 • Sprawozdawczość finansowa (14 godz.)
 • Analiza finansowa (12 godz.)
 • Rachunkowośc zarządcza (20 godz.)
 • Sprawozdawczość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - omówienie głównych różnic pomiedzy UoR i MSSF (13 godz.)
 • Prawne aspekty działalności gospodarczej (12 godz.)
 • Podatki (50 godz.)
 • Ubezpieczenia społeczne (4 godz.)
 • Cło (4 godz.)
 • Seminarium podyplomowe (15 godz.)

Egzaminy z przedmiotów:


 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Podatki
 • oraz egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.