Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2017 r. do września 2018 r.)

Ramowy program studiów:


Moduł 1. Strategie organizacji

Strategie rozwoju przedsiębiorstwa

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Planowanie strategiczne i biznesplan

 

Moduł 2. Finanse

Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

Inwestycje kapitałowe przedsiębiorstwa i instytucji

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Strategie podatkowe

 

Moduł 3. Strategie marketingowe

Marketing i strategie marketingowe

Strategie i techniki negocjacji

Public relations

 

Moduł 4. Ekonomia menadżerska i prawo

Współczesne koncepcje zarządzania

Prawne aspekty strategii i panowania biznesu

Analiza otoczenia makroekonomicznego i polityki gospodarczej

 

Moduł 5.Tożsamość organizacji

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi

Strategia a kultura organizacji

Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Moduł 6. Decyzje strategiczne

Partnerstwo publiczno-prywatne

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej

Podejmowanie decyzji kierowniczych (gra symulacyjna)

Strategie konkurencji przedsiębiorstw i specyfika ich funkcjonowania na rynkach azjatyckich

Kurs walutowy jako determinanta funkcjonowania przedsiębiorstw

Wycena nieruchomości i proces inwestycyjny w przedsiębiorstwie


 / Organizator Studiów Podyplomowych zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie w obliczu zdarzeń, których nie mógł przewidzieć na datę sporządzenia programu zajęć. /


Egzaminy:


  1. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa,
  2. Analiza strategiczna,
  3. Marketing i strategie marketingowe,
  4. Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa
  5. Planowanie strategiczne i biznesplan