dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP
Zainteresowania badawcze: wielowymiarowa analiza danych, prognozowanie gospodarcze, ekonometria finansowa.
Stanowisko: kierownik Katedry Ekonometrii, pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Jakości Edukacji.

dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UEP
Zainteresowania badawcze: metodologia analizy fundamentalnej, pomiar i ocena efektywności gospodarowania, efektywność przekształceń własnościowych. Dydaktyka: analiza fundamentalna, analiza finansowa. Związki z praktyką gospodarczą: członek Rad Nadzorczych Huty Aluminium Konin S.A., Budimex Poznań S.A.

prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP
Profesor zwyczajny, dziedzina nauki o zarządzaniu od 1992 r.
Tematyka naukowa: komunikacja międzynarodowa, targi i wystawy międzynarodowe, zachowania nabywców na rynkach międzynarodowych, analiza światowego rynku farmaceutycznego Autor ponad 800 prac zwartych i artykułów. Dydaktyka: Przywództwo w przedsiębiorstwie międzynarodowym - wykład Targi i wystawy międzynarodowe - wykład Rola lidera w pracy zespołowej - wykład Kierowanie zespołem – wykład

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP
Profesor zwyczajny.
Problematyka naukowa: zarządzanie zasobami ludzkimi, bankowość i systemy bankowe, gwarantowanie depozytów i przymusowa restrukturyzacja banków, bankowość spółdzielcza,. Najważniejsze funkcje: Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie, Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej, Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, członek Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN, redaktor naczelny czasopisma "Bezpieczny Bank", członek Rady Programowej Czasopisma "Finanse" PAN.

dr Arkadiusz Bernal
Zainteresowania badawcze: opodatkowanie przedsiębiorstw, (uchylanie się od opodatkowania, opodatkowanie usług finansowych), finanse przedsiębiorstwa. Najważniejsza publikacja: Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania. Świetny wykładowca, corocznie wyróżniany przez Słuchaczy.

dr P. Błaszczyk
Zainteresowania badawcze: analizy mikro i makroekonomiczne, polityka gospodarcza, polityka pieniężna. Ekspertyzy dla Senatu RP, współpraca z Urzędem Marszałkowskim woj. Wielkopolskiego w Poznaniu.

dr Joanna Mazurkiewicz
Zainteresowania badawcze: rozwój i funkcjonowanie rynków energetycznych i paliwowych, polityka przemysłowa, integracja gospodarcza. W latach 2008 - 2009 konsultant w renomowanej firmie doradczej.

dr K. Nawrot
Problematyka naukowa: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, ekonomia rozwoju, kraje rozwijające się w gospodarce światowej, stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Wykładowca doskonale zna region, służy swoim doświadczeniem w wejściu polskich firm na rynek azjatycki i firm azjatyckich na rynek polski.

dr Mariusz Piotrowski
Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent aplikacji sądowej, wykładowca UE w Poznaniu oraz licznych studiów podyplomowych. Ponad 200 publikacji. Specjalizacja - prawo pracy i prawo socjalne. Prezes Zarządu Fundacji im. Prof. Zygmunta Ziembińskiego, Członek Rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie.

dr Andrzej Stańda
Problematyka badawcza: Projektowanie systemów zarządzania, Zarządzanie zmianą, Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Pełnione funkcje: członek Rady Wydziału Zarządzania UEP, Członek Rady Programowej Polsko-Niemieckiego Programu CeMBA, Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Poznaniu, Członek Komisji Nauk o Zarządzaniu PAN

dr hab. Jacek Trębecki, prof. nadzw. UEP
Interesuje się problematyką psychologii PR oraz internal relations. Jest współwłaścicielem agencji public relations Prelite i domu wydawniczego piar.pl, praktykiem w zakresie kampanii społecznych oraz nawiązywania relacji z mediami. Autor kilkuset szkoleń i strategii PR, pracował dla największych podmiotów w kraju (m.in Orlen, PTC, KGHM, Lasy Państwowe, Kulczyk Holding, Siemens, Henkel) i zagranicy (Rząd Federacji Rosyjskiej, JTT Tobacco, METRO Group). Członek jury branżowego konkursu "Złote Spinacze". Członek EUPRERA (The European Public Relations Education and Research Association), PTE, PSPR i SAUEP. Członek zespołów badawczych i wydawniczych m.in zespołu Prof Krishanmurty Sruramesha z Nanyang University w Singapurze i projektu ECM (European Communication Monitor). Autor ponad 40 publikacji specjalistycznych.

dr Marek Urbaniak
Zainteresowania naukowe: analiza ekonomiczna, funkcjonowanie administracji samorządowej, wsparcie rozwoju przedsiębiorstw. Konsultant: uczestnik projektów z zakresu wspierania przedsiębiorczości i rozwoju kapitału intelektualnego, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw i jednostek administracji lokalnej oraz regionalnej, autor ekspertyz dla biznesu i administracji.

dr hab. Agnieszka Ziomek,
Zainteresowania naukowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, gospodarka regionalna, partnerstwo lokalne, rynek pracy i przedsiębiorczość. Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej realizującej studia podyplomowe. Ekspert w projektach realizowanych przez Urząd Miasta Poznania, Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie, Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu, członek stowarzyszenia Unia Wielkopolan, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.


dr hab. Piotr Lis

Kierownik Studiów Podyplomowych "Strategia i Planowanie Biznesu" od 2009 r. Zainteresowania badawcze: analizy strategiczne i finansowe, wycena składników mienia, polityka mieszkaniowa. Rzeczoznawca Majątkowy, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Współpraca z biznesem: biegły w zakresie opinii o wartości nieruchomości, wyceny dla przedsiębiorstw, organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego.


Więcej: http://strategia.studium.ue.poznan.pl