Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)


Program studiów:


Blok I Makro- i mikrootoczenie organizacji gospodarczej
Współczesne doktryny ekonomiczne
Podmioty, mechanizmy i modele współczesnej gospodarki rynkowej
Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej
Procesy przekształceń własnościowych i restrukturyzacji przedsiębiorstw
Prawo pracy i prawo socjalne w Polsce i Unii Europejskiej
Działanie rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie– aspekty teoretyczne i realizacyjne
Blok II Podstawy i elementy ekonomii menedżerskiej
Elementy ekonomii menedżerskiej
Planowanie kariery menedżera
Podstawy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
Planowanie i przebieg procesu produkcji i świadczenia usług 
Podstawy finansowania przedsiębiorstwa
Rola marketingu we współczesnym przedsiębiorstwie 
Funkcja personalna w organizacji gospodarczej
Blok III Metody i techniki menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Negocjacje i komunikacja w zarządzaniu personelem ludzkim
Public relations i komunikacja w realizacji funkcji personalnej
Systemy informatyczne w zarządzaniu zasobami w organizacji gospodarczej
Badania rynkowe i marketingowe we współczesnym przedsiębiorstwie
Menedżer w procesie organizowania oraz wdrażania partnerstwa-publiczno-prywatnego
Gry biznesowe w pracy menedżera
Pozyskiwanie i realizacja projektów unijnych

Seminarium podyplomoweEgzaminy: 


3 egzaminy oraz obrona pracy podyplomowej