Cel studiów:


Studia stanowią ofertę z zakresu analizy instytucjonalnych podstaw współczesnej energetyki, zwłaszcza procesu zarządzania energią z punktu widzenia inwestycji w nowoczesne technologie, tak w sektorze publicznym i niepublicznym.

Podstawowym celem Studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu systemowych uwarunkowań polskiej i europejskiej polityki energetycznej; zaznajomienie ze współczesnym procesem zarzadząnia energią w sektorze publicznym oraz środowiskach lokalnych/samorządowych i MŚP; analiza przedsiewzięć inwestycyjnych oraz wykorzystywanych nowoczesnych technologii w energetyce przez wytwórców i dystrybutorów energii (w tym OZE).


Adresaci studiów:


Studia podyplomowe pt. Gospodarowanie energią w sektorze publicznym i prywatnym skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców – pracowników sektora przedsiębiorstw, w tym firm energetycznych, przedstawicieli organów samorządowych i ośrodków naukowych, instytucji finansujących projekty z zakresu energetyki (banków, funduszy inwestycyjnych), przedsiębiorstw uczestniczących w pozyskiwaniu funduszy europejskich, ale także do wszystkich osób, które zamierzają zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mechanizmów zarządzania współczesną energetyką, sporzadzania bilansów energetycznych oraz planów gospodarki niskoemisyjnej.