Czas trwania studiów: dwa semestry (od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.)

Studia trwają 12 m-cy tj. dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Od godziny 8.20 - 15.10 (dodatkowa godzina w przypadku seminariów podyplomowych).


Ramowy program przedmiotowy:

Krajowy system energetyczny i jego podsystemy

dr Joanna Mazurkiewicz

Organizacja obrotu, dystrybucji i certyfikacji energii

Dr Dawid Klimczak - Prezes Zarządu Enea Trading

dr. hab. Wojciech Drożdż, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego,wiceprezes ds. ekonomiczno-finasowych spółki Enea Operator.

Samorząd terytorialny i jego zadania w obszarze energetyki

prof.dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP

Konwencjonalne i odnawialne źródła energii w planowaniu przestrzennym

mgr Adam Derc / Kierownik w Biurze Planowania Zagospodarowania Przestrzennego / zajmuje się lokalizacją działalności gospodarczej i bezpieczeństwem energetycznym

Efektywność energetyczna

dr Dariusz Gulczyński / Światowy Kongres Energetyczny / Specjalista od spraw Kogenaracji

Modelowanie biznesowe w energetyce

dr hab. Agnieszka Ziomek

Ekologia i zasady zarządzania środowiskowego

prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP

Strategie inwestycyjne i analiza strategiczna

dr Paweł Błaszczyk

dr Marek Urbaniak

dr hab. Sławomir Zwierzchlewski

Finansowanie przedsięwzięć energetycznych

mgr Leszek Żak

dr Piotr Nowakowski

Biznes plan dla przedsięwzięć energetycznych

dr hab. Piotr Lis

Analiza finansowo-ekonomiczna dla przedsięwzięć energetycznych

dr hab. Sławomir Jankiewicz, prof. WSB

Systemy zarządzania energią - norma ISO 50001

dr inż. Krzysztof Hajdrowski / Specjalista ds. innowacji w GK Enea S.A.

Dr Jerzy Halicki - praktyk zawodowy zajmujący się szkoleniem auditorów i pełnomocnikówStudia podyplomowe kończą zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym; egzamin ten obejmuje zagadnienia znajdujące się w programie studiów.Ponadto, przewidziano 5 przedmiotów, które kończą się egzaminem:

Organizacja obrotu, dystrybucji i certyfikacji energii
Samorząd terytorialny i jego zadania w obszarze energetyki
Strategie inwestycyjne i analiza strategiczna
Biznes plan dla przedsięwzięć energetycznych
Analiza finansowo-ekonomiczna dla przedsięwzięć energetycznych