Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)

13 zjazdów SOBOTA-NIEDZIELA (9.00-16.00)

 

Planowane terminy zjazdów: 

I semestr: 22-23.10.2016; 5-6.11.2016; 19-20.11.2016; 3-4.12.2016; 10-11.12.2016; 21-22.01.2017

II semestr: 4-5.03.2017; 18-9.03.2017; 1-2.04.2017; 29-30.04.2017; 13-14.05.2017; 27-28.05.2017; 10-11.06.2017


Ramowy program przedmiotowy:


 1. Od Start`upu IT do biznesu IT
 2. Rozwój technologii IT
 3. Zarządzanie projektami IT
 4. System zarządzania jakością usług IT (ISO 20000-1)
 5. System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001)
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Metody i techniki rozwiązywania problemów
 8. Zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ciągłością działania (DRP, BCP)
 9. Lean Management w projektach IT
 10. Ochrona własności intelektualnej
 11. Rozwój pracowników w organizacji IT
 12. Zarządzanie zespołami IT, systemy motywacji zespołów IT
 13. Procesy wsparcia IT
 14. Zarządzanie satysfakcją klienta
 15. Monitorowanie procesów
 16. Zwinne metodyki zarządzania projektami IT - Scrum
 17. Rozwój technologii IT
 18. Agility Path – warsztaty

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych
  w programie studiów 
 • przygotowanie pracy dyplomowej oraz jej obrona