Liczba godzin zajęć: 162
Czas trwania studiów: 2 semestry, październik 2017 - wrzesień 2018
Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjzdów organizowanych średnio raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Program studiów podyplomowych:

Analiza zasobów finansowo-majątkowych w przedsiębiorstwie komunalnym
Planowanie i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie komunalnym
Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie komunalnym
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie komunalnym
Zarządzanie nieruchomościami
Elementy prawa dla przedsiębiorstw komunalnych
Podstawy controllingu w przedsiębiorstwie komunalnym
Informatyczne wsparcie ewidencji zasobów przedsiębiorstwa komunalnego w systemie Granit jako modelowe rozwiązanie warunkujące efektywne zarządzanie
„e-dokumenty” w zintegrowanym systemie informatycznym Granit jako optymalna forma raportowania w modelowym przedsiębiorstwie 3.0
Wykorzystanie narzędzi e-komunikacji między przedsiębiorstwem a kontrahentami na przykładzie systemu Granit
Metody modelowania algorytmów naliczeń w modułach wspomagających obsługę zasobów komunalnych w systemie Granit
Narzędzia wspomagające prowadzenie wielokryterialnej analizy danych, w tym zaawansowanych analiz ekonomicznych na przykładzie systemu GRANIT
Możliwości wizualizacji graficznej danych i wyników w systemie Granit podstawą pozycjonowania Przedsiębiorstwa 3.0 na rynku

WARUNKI ZALICZENIA STUDIÓW:

-uczestnictwo w zajęciach

-uzyskanie w terminie zaliczeń przewidzianych w planie studiów

-zdanie pisemnego egzaminu końcowego