Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)

Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego - zajęcia będą realizowane w czasie dwudniowych zjazdów dwa razy w miesiącu, w piątki (od godz.16) i soboty (od godz. 8.30 do godz. 15 lub 17 w zależności od semestru).

Program studiów:


Blok podstawowy:
Prawo pracy w przykładach
Strategia personalna – projektowanie i wdrażanie
Modelowanie funkcji HR w organizacji

Procesy HR:
Employer branding
Analiza pracy i profilowanie stanowisk pracy
Nowe formy pozyskiwania współ/pracowników
Budowanie zaangażowania pracowników i stabilności kadr
Wynagrodzenia i benefity
Zarządzanie projektami kadrowymi
Wdrażanie standardu kompetencji menedżerskich
Wyzwania kadrowe w procesach fuzji, przejęć i redukcji

Efektywność działań HR:
Audyt i kontroling kadrowy organizacji
Optymalizacja podatkowa zatrudnienia
Zaawansowane technologie informatyczne w HRM

Personal branding (warsztaty)
Seminarium dyplomowe

Egzaminy z następujących przedmiotów:
- Prawo pracy w przykładach
- Wynagrodzenia i benefity
- Audyt i kontroling kadrowy organizacji
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów, przygotowanie i obrona pracy podyplomowej