Uczymy już od 34 999 dni
Nasi trenerzy

dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Działalność dydaktyczna:
- Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - zajęcia prowadzone na studia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych
- Promotor ponad 200 prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych
- Autorka projektów Studium Podyplomowego Zarządzania Przedsiębiorstwami i Studium Podyplomowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi
- Inspirator i współautorka koncepcji specjalności studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
- Opiekun studenckiego koła naukowego SKN HRview (https://www.facebook.com/SKNHRview)

Problematyka badawcza: dojrzałość kadrowa organizacji, efektywność pracy, elastyczny czas pracy, organizacja pracy, projektowanie struktur organizacyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, zrównoważony rozwój pracowników, prowadzone przedmioty, doradztwo personalne, ocena pracowników, planowanie i organizacja pracy, projektowanie organizacji, rynek pracy, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie czasem pracy, rozwój pracowników i zarządzanie kompetencjami, zarządzanie wynikami pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi

Doświadczenia praktyczne:
- konsultant profilowania zawodowego - certyfikat Thomas International w zakresie PPA (Personal Profile Analysis) i TST (Tests for Selection and Training)
- działalność szkoleniowa na rzecz praktyki gospodarczej (tematyka: zarządzanie zasobami ludzkimi, elastyczne formy zatrudnienia, projektowanie struktur organizacyjnych, metody organizacji i zarządzania, zarządzanie czasem pracy)
- konsultant przedsiębiorstw od 1992: ekspertyzy z zakresu organizacji i zarządzania (diagnozowanie i projektowanie struktur organizacyjnych, analizy z zakresu zarządzania kadrami i personelem, obsługa procesów prywatyzacyjnych);

Najważniejsze projekty:
- Projekt pt. „PI Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (współpraca z F5 Konsulting)
- Projekt systemu premiowania dla Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o., Zielona Góra (współpraca z F5 Konsulting)
- Tappol Sp. z o.o. – doradztwo organizacyjne; projekt zmian struktury organizacyjnej i dokumentacji organizacyjnej
- UAM Poznań - Opracowanie propozycji docelowego rozwiązania organizacyjnego i zarządczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (współpraca z F5 Konsulting)
- Projekt pn. „Modele zarządzania dla Projektu „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (ICHOT)” (współpraca z F5 Konsulting) 

Studia zagraniczne:
Stypendystka DAAD – Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Staże językowo-dydaktyczne we Francji (INT w Evry pod Paryżem oraz ENST w Rennes)