Uczymy już od 34 999 dni
Nasi trenerzy

dr hab. Jarosław Kubiak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na studiach podyplomowych przedmiotów: Finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie płynnością finansową, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Kształtowanie struktury kapitału. Od roku 1997 roku świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor programów restrukturyzacyjnych i wycen przedsiębiorstw. Prowadził szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstw między innymi dla: Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. w Warszawie, STOEN w Warszawie, Urzędu Miejskiego w Poznaniu, Aqaunet w Poznaniu.