Z WYKSZTAŁCENIA:
Magister pedagogiki (specjalizacja z zakresu oligofrenopedagogiki i resocjalizacji) i doktor hauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Z UPRAWNIEŃ:
Posiada kompetencje psychoterapeuty systemowego uzyskane w Wielkopolskim Towarzystwo Terapii Systemowej). Coach ICCTM i superwizor w tej samej organizacji. W pracy terapeutycznej wykorzystuje standardy ORSC™ (Organization and Relationship Systems Coaching) i coachingu systemowego SCA TM (System Coaching Approach). W obu posiada uprawnienia formalne. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Milton Keys „Strategiczne zarządzanie zmianą w organizacji z wykorzystaniem podejścia systemowego (ISCTM). Uzyskał również certyfikat konsultanta rozwoju organizacji HDSTM (Human Systems Dynamics)

Z DOŚWIADCZEŃ:
• Pracuje głównie jako konsultant specjalizujący się w problematyce wdrażania użytecznych zmian organizacyjnych. Jest to głównie praca projektowa, realizowana z wewnętrznymi zespołami, pracującymi w oparciu o metodykę systemową (oznacza to, że zajmuje się wszystkimi przejawami zmian, a nie np. tylko samymi pracownikami lub procesami. Od niemal 15 prowadzi projekty dla dużych, międzynarodowych firm, realizując je również w Szwecji, Niemczech, Austrii, Holandii.
• Jako trener przygotowuje i prowadzi zajęcia z zakresu relacji organizacyjnych, sprzedaży, usprawnienia procesów, strategii.
• Komplementarnym obszarem działań zawodowych jest coaching. W ramach coaching’u pracuje głównie z wyższą kadrą kierowniczą oraz wiodącymi specjalistami.
• Prowadzi również zajęcia w ramach studiów podyplomowych koncentrujące się na zagadnieniach rozwoju pracowników i rozwoju organizacji. Jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych „Zarządzanie zmianą i rozwój organizacji”.