Uczymy już od 34 999 dni
Nasi trenerzy

dr Mariusz Piotrowski

Piotrowski i Wspólnicy Doradcy Prawni Sp. k.

  Ur. 13.11.1952 r., radca prawny prowadzący własną Kancelaria od roku 1990.

  Tytuł magistra - 1976 „Rodzaje i odmiany niezgodności norm”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo.
  Stopień doktorski - 1986 „Normy imperatywne i dyspozytywne”.
  Zainteresowania badawcze
  Aktualne tematy badawcze:
  - Pojęcie i struktura systemu prawnego, Źródła prawa pracy.
  - Dziedziny naukowe, których dotyczyły wcześniejsze badania: niezgodność norm, swoboda umów.

  Pełnione funkcje poza Uczelnią:
  - Prezes Zarządu Fundacji im. Prof. Zygmunta Ziembińskiego.
  - Prezes Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sądownictwa Arbitrażowego w Poznaniu.
  - Prezes Stałego Sądu Polubownego w Poznaniu – Poznańskiej Izby Polubownej.