INFORMACJA NA TEMAT OBIEKTU
CENTRUM EDUKACYJNEGO USŁUG ELEKTRONICZNYCH
przy ul. Towarowej 55 w Poznaniu

Plany budowy nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego rozpoczęły się w 2003 roku.
Opracowane zostały wówczas warunki konkursu na koncepcję architektoniczną budowy Centrum Edukacji Europejskiej – bo taką nazwę początkowo nosiła inwestycja - a w czerwcu 2003 ogłoszony został konkurs architektoniczny.
Do konkursu zakwalifikowało się aż 53 uczestników.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego projekt obiektu wykonało Autorskie Studio Architektury „ATRIUM” - Marian Urbański z Poznania.

1. Dane o obiekcie:

 • Projektowany budynek w rzucie poziomym ukształtowany jest w kształcie litery „C”. Wejście główne zwrócone jest w stronę głównego gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Budynek składa się z 5 kondygnacji nadziemnych i 2 kondygnacji podziemnych.
 • Część nadziemną CEUE podzielono na 3 części:
  • skrzydło północne (za budynkiem Aula Nova Akad. Muz.) –
  • 5 nowoczesnych dużych laboratoriów komputerowych dla około 400 studentów oraz skomputeryzowane pokoje konsultacji indywidualnych
  • skrzydło południowe (od strony budynku „C” UEP) – 3 sale audytoryjne wyposażone w nowoczesne rozwiązania audiowizualne;
  • wielokondygnacyjny hol.
 • W części podziemnej zlokalizowane są garaże – 99 stanowisk postojowych - oraz pomieszczenia techniczne, zaplecze socjalne i pomieszczenia gospodarcze.

 
2. Technologia wykonania budynku:

 • Budynek zaprojektowano w technologii konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Niektóre elementy konstrukcji - konstrukcja przekrycia dachowego i świetliki zostały zaprojektowane jako stalowe.
 • Ściany wylewane z betonu architektonicznego;
 • Fasada boczna (od strony Akademii Muzycznej) - szklana dwupowłokowa;
 • Elewacja frontowa z piaskowca - z wyeksponowanym portykiem i schodami zewnętrznymi;
 • Budynek wyposażony m.in. w nowoczesny system sterowania BMS, kontrolujący urządzenia i sieci w budynku.

3. Dane podstawowe budynku:

 • Powierzchnia terenu: 5001 m2
 • (łącznie działki 8/2, 7/2, 6/3, 6/7, 7/1, 2/4)    
 • powierzchnia zabudowy: 2 425 m2
 • powierzchnia całkowita: 14 978 m2
 • powierzchnia netto pomieszczeń: 12 634 m2  
 • powierzchnia użytkowa: 8 147 m2  
 • powierzchnia użytkowa części dydaktycznej: 5 232 m2
 • powierzchnia użytkowa garażu: 2 931 m2
 • powierzchnia ruchu: 3 655 m2
 • kubatura: 70 465 m3  
 • miejsc postojowych w garażu podziemnym: 99 mp.

Dla porównania: wielkość obiektu można porównać kubaturą do naszego wieżowca Collegium Altum - kubatura CEUE stanowi 75% kubatury wieżowca.

W obiekcie znajdzie siedzibę Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP z katedrami: Ekonomii Matematycznej, Informatyki Ekonomicznej, Logistyki Międzynarodowej, Technologii Informacyjnych.

Uczelnia starała się o uzyskanie dofinansowania inwestycji.
W związku z trudnościami z uzyskaniem całości środków potrzebnych na realizację nowego budynku, brana pod uwagę była również budowa centrum w dwóch etapach – wykonano potrzebny projekt wykonawczy dla I etapu, który zakładał budowę części audytoryjnej budynku. Od realizacji budowy w etapach jednak uczelnia odstąpiła.

Projekt CEUE wielokrotnie aktualizowano w ostatnich latach, aż w sierpniu 2011 roku uzyskał on ostateczne pozwolenie na budowę.