Kalendarium wydarzeń dotyczących pozyskiwania funduszy dla projektu Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

  • 26 sierpnia 2010 roku – Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia VII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
  • 20 grudzień 2010 roku - podpisanie umowy w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z Zarządem Województwa Wielkopolskiego  na realizację projektu,   
  • 13 stycznia 2012 roku - złożenie wniosku o zapewnienie dofinansowania przedsięwzięcia z budżetu państwa do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • 17 lutego 2012 roku - uzyskanie decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Ministra Finansów,  
  • 27 lutego 2012 roku – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
  • 20 kwietnia 2012 roku - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.