CEEMAN International Quality Accreditation, międzynarodowa akredytacja przyznawana uczelniom przez International Association for Management Development in Dynamic Societies (Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach) z siedzibą się w Bled (Słowenia). CEEMAN zajmuje się wspieraniem rozwoju zarządzania i innowacji oraz podnoszeniem jakości edukacji w szkołach biznesu oraz instytucjach związanych z rozwojem nauk o zarządzaniu, działa od 1993 roku i zrzesza 210 członków z blisko 50 krajów na świecie. 

W 2013 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał międzynarodową akredytację CEEMAN IQA na maksymalny możliwy okres (6 lat), co potwierdza najwyższą jakość prowadzonych programów.

Więcej informacji na stronie akredytacji.