CFA Institute to instytucja przyznająca tytuł CFA Chartered Financial Analyst ®, który jest najbardziej znanym i najbardziej pożądanym certyfikatem doradcy inwestycyjnego na świecie. Jest on standardem, rozpoznawalnym na wszystkich kontynentach.

CFA Institute ma ponad 136 200 członków w 145 krajach i terytoriach, w tym 130 000 członków CFA® i 147 stowarzyszeniach członkowskich. Jednym z nich jest CFA Society Poland, które ściśle współpracuje z UEP.

Misją CFA Institute jest promowanie najwyższych standardów etyki, edukacji i doskonalenia zawodowego z zakresu doradztwa inwestycyjnego i rynku finansowego, w związku z czym w ramach programu University Affiliation Program udziela akredytacji kierunkom studiów, które w swym programie realizują treści programowe z CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK).

Akredytacja CFA Institute® w ramach programu University Affiliation Program została przyznana Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu dla anglojęzycznego kierunku FINANCE na I stopniu studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2017/2018.

Kierunek FINANCE jest jednym z dwóch kierunków studiów licencjackich z akredytacją CFA Institute® w Polsce.

Informacje na temat kierunku FINANCE znajdują się tutaj.

Koordynatorem CFA® na UEP jest dr hab. Katarzyna Perez, prof. nadzw. UEP, katarzyna.perez@ue.poznan.pl.