Od 2015 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada akredytację przyznaną przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) na kierunku studiów magisterskich: Rachunkowość i Finanse Biznesu.

 

Akredytacja umożliwia absolwentom specjalności „Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA” na uzyskanie zwolnień do 9 z 13 egzaminów pozwalających na uzyskanie certyfikatu ACCA, potwierdzającego wysokie kwalifikacje w obszarze rachunkowości i finansów.