Dyrektor Instytutu Ekonomiczno - Społecznego

prof. dr hab.  Jan Szambelańczyk

Budynek C, p. 307
tel. 61-854-38-79