Dyrektor Instytutu Ekonomiczno - Społecznego

prof. dr hab.  Grażyna Krzyminiewska

Budynek C, p. 316