Dyrektor Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami 
dr hab.  Jacek Mizerka, prof. UEP

Stanowisko:
profesor uczelni
Wykształcenie:
doktor habilitowany nauk ekonomicznych, 2006
doktor nauk ekonomicznych, 1992
magister ekonomii, 1983

Funkcje w UEP: 
członek Senatu UEP, przewodniczący Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Niezatrudnionych na Wydziałach,
członek Rady Programowej Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej ERGA OMNES, dyrektor Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami

Funkcje poza UEP: 
członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Problematyka naukowa: 
finanse przedsiębiorstwa (decyzje inwestycyjne, opcje rzeczywiste, zarządzanie ryzykiem)