DYREKTORZY STUDIÓW:


Dyrektor studiów w zakresie ekonomii: dr hab. Halina Zboroń, prof. UEP

Kierunki studiów podległe temu Dyrektorowi:

 • Applied Economic and Social Analysis,
 • ekonomia,
 • kierunek prawno-ekonomiczny,
 • polityka społeczna.

Dyrektor studiów w zakresie finansów i rynków finansowych: dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP

Kierunki studiów podległe temu Dyrektorowi:

 • Finance,
 • finanse, audyt, inwestycje,
 • finanse i rachunkowość,
 • nadzór i kontrola.

Dyrektor studiów w zakresie gospodarki międzynarodowej: dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP

Kierunki studiów podległe temu Dyrektorowi:

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • gospodarka turystyczna.

Dyrektor studiów w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych: dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP

Kierunki studiów podległe temu Dyrektorowi:

 • aplikacje Internetu rzeczy,
 • Financial Engineering,
 • informatyka i ekonometria.

Dyrektor studiów w zakresie nauk o jakości: dr inż. Mariusz Tichoniuk

Kierunki studiów podległe temu Dyrektorowi:

 • Product & Process Management,
 • towaroznawstwo,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • jakość i rozwój produktu. 

Dyrektor studiów w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw: dr hab. Marek Cieślak, prof. UEP

Kierunki studiów podległe temu Dyrektorowi:

 • finanse i rachunkowość biznesu,
 • rachunkowość i finanse biznesu,
 • zarządzanie ryzykiem finansowym.

Dyrektor studiów w zakresie zarządzania: dr hab. inż. Piotr Bartkowiak, prof. UEP

Kierunki studiów podległe temu Dyrektorowi:

 • Innovation Management,
 • zarządzanie.

DYREKTORZY INSTYTUTÓW I KIEROWNICY KATEDR


Instytut Ekonomii

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Marek Ratajczak

Katedry w Instytucie Ekonomii:

Instytut Ekonomiczno-Społeczny

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska

Katedry w Instytucie Ekonomiczno-Społecznym, 

Instytut Finansów

Dyrektor Instytutu: dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP

Katedry w Instytucie Finansów:

Instytut Gospodarki Międzynarodowej

Dyrektor Instytutu: dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP

Katedry w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej:

Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Krzysztof Malaga

Katedry w Instytucie Informatyki i Ekonomii Ilościowej:

Instytut Marketingu

Dyrektor Instytutu: dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP

Katedry w Instytucie Marketingu:

Instytut Nauk o Jakości

Dyrektor Instytutu: dr hab. Ewa Sikorska, prof. UEP

Katedry w Instytucie Nauk o Jakości:

Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami

Dyrektor Instytutu: dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP

Katedry w Instytucie Rachunkowości i Zarządzania Finansami:

Instytut Zarządzania

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman

Katedry w Instytucie Zarządzania: