Stosując się do rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia Uczelnia wdrożyła procedury i działania mające na celu minimalizację zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Objęte nimi zostały wszystkie budynki UEP, w tym domy studenckie. 

 

Na obecnym etapie w celu zapewnienia bezpieczeństwa podjęte zostały następujące działania:

  • wstrzymuje się do odwołania zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich UEP i wprowadza się zakaz odwiedzin w tych domach przez osoby w nich niezakwaterowane,
  • klamki w drzwiach wejściowych do budynków są poddawane codziennie dezynfekcji,

  • w DS. Feniks i DS. Atol wydzielone zostało pomieszczenie do kwarantanny na czas przyjazdu pogotowia ratunkowego,
  • w widocznych miejscach oraz w portierniach wywieszone zostały plakaty z informacjami o postępowaniu obniżającym ryzyko infekcji,
  • w toaletach ogólnodostępnych wprowadzone zostały ręczniki papierowe,
  • kierownicy i pracownicy akademików są do dyspozycji studentów i służą im pomocą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z procedurami,
  • niebawem odbędzie się montaż urządzeń do dezynfekcji rąk przy wejściach do domów studenckich.

Na bieżąco informować będziemy o kolejnych krokach podejmowanych w celu maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa.


Z uwagi na czasowe zawieszenie na terenie UEP przez stan epidemii obniżona zostaje wysokość opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich UEP w miesiącu marcu 2020 o 50% - w odniesieniu do stawek wprowadzonych Zarządzeniem nr 34/2018 Rektora UEP w sprawie opłat za korzystanie z miesjc noclegowych w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (z późn. zm.);


Uczelnia odstępuje od pobierania opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich UEP w kolejnych miesiącach, tj. od 1 kwietnia 2020 roku do dnia:

  1. przywrócenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w UEP – dotyczy studentów i doktorantów UEP,
  2. powrotu do domu studenckiego UEP – dotyczy studentów i doktorantów innych uczelni;

opłata zostanie naliczona proporcjonalnie, licząc odpowiednio od dnia, w którym przywrócono zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w UEP albo od dnia powrotu do domu studenckiego UEP.

 

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w UEP nie nalicza się odsetek za zwłokę od opóźnień związanych z opłatami za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich UEP, powstałych po dniu 23 marca 2020 roku.Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu