1. Zezwala się na zakwaterowanie studentów i doktorantów w domach studenckich UEP na rok akademicki 2021/2022.
  2. Utrzymuje się zakaz odwiedzin w domach studenckich UEP przez osoby w nich niezakwaterowane oraz zakaz organizacji zgromadzeń na terenie domów studenckich UEP.
  3. Wskazane jest, żeby osoby ubiegające się o zakwaterowanie w domach studenckich UEP przedstawiły zaświadczenie o wykonaniu kompletnego szczepienia ochronnego na COVID-19.
  4. Obowiązuje zakaz przebywania w domach studenckich osób tam niezakwaterowanych oraz wynajmu pokoi w celu tzw. zakwaterowania krótkoterminowego, z wyjątkiem indywidualnych przypadków kwaterowania studentów i doktorantów UEP na zasadach krótkoterminowych. Kierownik domu studenckiego może wyrazić zgodę na odwiedziny mieszkańców między domami studenckimi UEP. Prośbę do kierownika należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 do 15.30. Odwiedziny między osobami z domów studenckich UEP mogą być realizowane na podstawie posiadanej karty mieszkańca i zgody kierownika.
  5. Kierownicy domów studenckich są zobowiązani do opracowywania szczegółowych zasad kwaterowania i zamieszkania osób w domach studenckich zapewniających bezpieczeństwo zarówno osobom korzystającym z domu studenckiego, jak i pracownikom.
  6. Kontakty osób aplikujących o miejsce w domu studenckim oraz mieszkańców domów studenckich z administracją tych domów powinny odbywać się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarządzenie Rektora UEP nr 111/2021 w sprawie zmian organizacyjnych w domach studenckich UEPStosując się do rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia Uczelnia wdrożyła procedury i działania mające na celu minimalizację zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Objęte nimi zostały wszystkie budynki UEP, w tym domy studenckie. 

 

Na obecnym etapie w celu zapewnienia bezpieczeństwa podjęte zostały następujące działania:

  • klamki w drzwiach wejściowych do budynków są poddawane codziennie dezynfekcji,
  • w DS. Feniks i DS. Atol wydzielone zostało pomieszczenie do kwarantanny na czas przyjazdu pogotowia ratunkowego,
  • w widocznych miejscach oraz w portierniach wywieszone zostały plakaty z informacjami o postępowaniu obniżającym ryzyko infekcji,
  • w toaletach ogólnodostępnych wprowadzone zostały ręczniki papierowe,
  • kierownicy i pracownicy akademików są do dyspozycji studentów i służą im pomocą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z procedurami.

Na bieżąco informować będziemy o kolejnych krokach podejmowanych w celu maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa.