Kontakt na UEP w okresie zagrożenia wirusem: tel. 501 246 632


Dostępna jest również infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia pod nr telefonu: 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Komunikaty na temat aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem znajdują się na stronach internetowych: Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ważne informacje dotyczące zakażenia wirusem SARS-CoV-2  i choroby COVID-19


1. Obowiązujące wymogi bezpieczeństwa sanitarnego i zalecenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu można znaleźć w szczególności na stronach internetowych:

1)    Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl;

2)    Ministerstwa Zdrowiawww.gov.pl/web/koronawirus;

3)    Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

2. Aktualne informacje, zasady i ograniczenia dotyczące koronawirusa można znaleźć w szczególności pod adresami następujących stron internetowych:

1)    https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia;

2)    https://www.gov.pl/web/nauka/wiadomosci;

3)    https://www.gov.pl/attachment/add97c72-cd87-425c-a346-945524e59e09.


3. Bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta NFZ dotycząca koronawirusa dostępna jest pod numerem 800 190 590.


4. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 999 lub 112.


5. Weryfikacji, czy objawy mogą oznaczać zakażenie koronawirusem można dokonać pod adresem strony internetowej: https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy.


6. W przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie zarażenia koronawirusem i potrzebna jest konsultacja medyczna, a nie ma możliwości skontaktowania się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, można korzystać z formularza i umówić się na teleporadę lekarską lub pielęgniarską – informacje w tej sprawie znajdują się pod adresem internetowym: https://pacjent.gov.pl/teleporada.


7. Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Poznaniu:

ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

telefon: 222 500 115

telefon alarmowy: 61 656 80 50

e-mail: wsse.poznan@pis.gov.pl sekretariat@wssepoznan.pl.