Wyjazdy pracowników i studentów reguluje:
  1. Zarządzenie nr 91/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2