Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia reguluje:

  1. [aktualizacja] POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2
  2. Zarządzenie nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
  3. Zarządzenie nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 112/2020 Rektora UEP dotyczącego zmiany Zarządzenia nr 76/2020 Rektora UEP w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021(ze zm.) (tekst jednolity)
  4. Zarządzenie nr 76/2020 Rektora UEP w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021