Postanowienia ogólne i procedury składania wniosków o polecenie pracy zdalnej dotyczące pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i nauczycieli akademickich regulują:

  1. [aktualizacja] Zarządzenie nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2020 Rektora UEP z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej (ze zm.)
  2. Zarządzenie nr 102/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2020 Rektora UEP z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej
  3. Zarządzenie nr 94/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej
  4. Zarządzenie nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie możliwości pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie skierowania na kwarantannę reguluje:
  1. Zarządzenie nr 77/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w okresie skierowania na kwarantannę.
W przypadku wątpliwości wyjaśnień udzieli Pani mgr Anna Ziętek – Dyrektor Działu Spraw Pracowniczych (tel. 61 856 95 53).

Dostosowanie stanowisk pracy do pracy zdalnej


W związku z podjęciem przez władze Uczelni decyzji o poleceniu pracy zdalnej niektórym pracownikom, Zespół do spraw Wsparcia Użytkowników przygotował większość służbowych komputerów do możliwości podjęcia takiej pracy.  

  

Niezbędne informacje do rozpoczęcia pracy zdalnej: Komunikat Kanclerza nr 13/2020 w sprawach związanych z poleceniem pracy zdalnej i obsługą komputerów, potwierdzaniem obecności w pracy oraz funkcjonowaniem parkingu pod CEUE UEP

Zalecamy również prowadzenie spotkań za pośrednictwem komunikatorów internetowych, w tym np. Skype.:


Z uwagi na wzrost ryzyka zarażenia wirusem SARS-COV-2 oraz konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uczelni uprzejmie prosimy o realizację spraw możliwych do załatwienia bez konieczności wizyty bezpośredniej, czyli poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną (w formie wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru) z poszczególnymi osobami/jednostkami organizacyjnymi Uczelni.