Praca zdalna:


  1. Komunikat nr 44/2021 Rektora UEP w sprawie umożliwienia wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UEP będących rodzicami dzieci do lat 10
  2. Zarządzenie nr 90/2021 Rektora UEP w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej

Z uwagi na występowanie sytuacji, w których Sanepid nie wydaje decyzji administracyjnej w odniesieniu do osób zaszczepionych, których domownicy kierowani są na kwarantannę lub izolację, pojawiła się potrzeba wprowadzenia procedur dotyczących takich przypadków. Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 45/2021 Rektora UEP z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie odwołania Zarządzenia nr 94/2020 Rektora UEP w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej oraz Zarządzenie nr 44/2021 Rektora UEP z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie przywrócenia pracy administracji i obsługi w siedzibie Uczelni od 1 czerwca br.Dostosowanie stanowisk pracy do pracy zdalnej


Niezbędne informacje do rozpoczęcia pracy zdalnej: Komunikat Kanclerza nr 13/2020 w sprawach związanych z poleceniem pracy zdalnej i obsługą komputerów, potwierdzaniem obecności w pracy oraz funkcjonowaniem parkingu pod CEUE UEP

Zalecamy również prowadzenie spotkań za pośrednictwem komunikatorów internetowych, w tym np. Skype.:


Z uwagi na wzrost ryzyka zarażenia wirusem SARS-COV-2 oraz konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uczelni uprzejmie prosimy o realizację spraw możliwych do załatwienia bez konieczności wizyty bezpośredniej, czyli poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną (w formie wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru) z poszczególnymi osobami/jednostkami organizacyjnymi Uczelni.