Postanowienia ogólne i procedury składania wniosków o polecenie pracy zdalnej dotyczące pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i nauczycieli akademickich regulują:

  1. [aktualizacja] Zarządzenie nr 45/2021 Rektora UEP w sprawie odwołania Zarządzenia nr 94/2020 Rektora UEP w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej
  2. Zarządzenie nr 34/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 29/2021 Rektora UEP dotyczącego czasowego zniesienia limitu dotyczącego możliwości polecenia wykonywania pracy zdalnej w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz zmiany organizacji działania niektórych komisji i Kancelarii Uczelni
  3. Zarządzenie nr 29/2021 w sprawie czasowego zniesienia limitu dotyczącego możliwości polecenia wykonywania pracy zdalnej w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz zmiany organizacji działania niektórych komisji i Kancelarii Uczelni
  4. Zarządzenie nr 21/2021 Rektora w sprawie czasowego zniesienia limitu dotyczącego możliwości polecenia wykonywania pracy zdalnej w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz zmiany organizacji działania niektórych komisji i Kancelarii Uczelni
  5. Zarządzenie nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2020 Rektora UEP z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej (ze zm.)
  6. Zarządzenie nr 102/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2020 Rektora UEP z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej
  7. Zarządzenie nr 94/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej
  8. Zarządzenie nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie możliwości pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Dostosowanie stanowisk pracy do pracy zdalnej


W związku z podjęciem przez władze Uczelni decyzji o poleceniu pracy zdalnej niektórym pracownikom, Zespół do spraw Wsparcia Użytkowników przygotował większość służbowych komputerów do możliwości podjęcia takiej pracy.  

  

Niezbędne informacje do rozpoczęcia pracy zdalnej: Komunikat Kanclerza nr 13/2020 w sprawach związanych z poleceniem pracy zdalnej i obsługą komputerów, potwierdzaniem obecności w pracy oraz funkcjonowaniem parkingu pod CEUE UEP

Zalecamy również prowadzenie spotkań za pośrednictwem komunikatorów internetowych, w tym np. Skype.:


Z uwagi na wzrost ryzyka zarażenia wirusem SARS-COV-2 oraz konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uczelni uprzejmie prosimy o realizację spraw możliwych do załatwienia bez konieczności wizyty bezpośredniej, czyli poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną (w formie wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru) z poszczególnymi osobami/jednostkami organizacyjnymi Uczelni.