Funkcjonowanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusaSARS-CoV-2 regulują:


1. [aktualizacja]  Zarządzenie nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021


2. Zarządzenie nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 112/2020 Rektora UEP dotyczącego zmiany Zarządzenia nr 76/2020 Rektora UEP w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021(ze zm.) (tekst jednolity)


3. Zarządzenie nr 76/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 września 2020roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusaSARS-CoV-2w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Pracę oraz skład osobowy Zespołu ds. koordynacji działań w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z uwagi na zagrożenie wystąpienia COVID-19 regulują:


1. [aktualizacja] Komunikat nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. koordynacji działań w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z uwagi na zagrożenie wystąpienia COVID-19


2. Komunikat nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie odległości pomiędzy stanowiskami pracy oraz zmiany składu osobowego Zespołu ds. koordynacji działań w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z uwagi na zagrożenie wystąpienia COVID-19


3. Komunikat nr 7/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa

Okresowe i kontrolne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy regulują:
Świadczenia przysługujące z tytułu nieobecności w pracy spowodowanych sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 8 oraz kwarantanną lub izolacją domową reguluje:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych lub na stronie ZUS pod adresem:
Wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego: