Biuro Obsługi Studenta: 


  1.  Obsługa studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych odbywa się stacjonarnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnymi wymogami sanitarnymi, zaleceniami właściwych władz i służb oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Studenci mają obowiązek zapoznawania się na bieżąco z informacjami publikowanymi na stronach internetowych UEP (STUDENCI) oraz przekazywanymi pocztą elektroniczną, dotyczącymi organizacji zajęć i procesu dydaktycznego.
Więcej informacji na stronie: bos.ue.poznan.pl