Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych dla osób kończących studia w semestrze zimowym 2020/2021 reguluje:


 1. [aktualizacja] Zarządzenie nr 68/2021 Rektora UEP w sprawie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych dla osób kończących studia w semestrze letnim 2020/2021
 2. [aktualizacja] Zarządzenie nr 67/2021 Rektora UEP w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 3. Zarządzenie nr 31/2021 w sprawie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych dla osób kończących studia w semestrze letnim 2020/2021
 4. Zarządzenie nr 30/2021 w sprawie przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa
 5. Zarządzenie nr 107/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych dla osób kończących studia w semestrze zimowym 2020/2021

W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym Poznaniu, Regulaminu studiów doktoranckich, Regulaminu Szkoły Doktorskiej lub Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w roku akademickim 2019/2020 reguluje:

 

 1. Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa


Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego reguluje:
 1. Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa
 2. Zarządzenie nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Przeprowadzanie egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19:

  

 1. [aktualizacja] Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2020 Rektora UEP z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
 2. Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19


Zasady przeprowadzania egzaminów końcowych na studiach podyplomowych:


 1. Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów końcowych na studiach podyplomowych w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa