Powołano Zespół ds. organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w składzie:
przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło,
członkowie:             
 • mgr Alicja Ciesielczyk,
 • dr hab. Marek Cieślak, prof. UEP,
 • mgr Agnieszka Gampe-Matysiak,
 • mgr Elżbieta Gołaszewska,
 • mgr Renata Grzeszczak,
 • dr Jacek Jastrzębski,
 • mgr Joanna Juśkiewicz,
 • mgr Dorota Kubiaczyk,
 • Marcin Pioch,
 • mgr inż. Iwona Pospieszna-Filakiewicz,
 • mgr Emilia Przewoźna,
 • mgr Anita Tuźnik,
 • mgr Justyna Walkowiak,
 • mgr inż. Piotr Wojcieszyn.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie zaleceń i rekomendacji dla Uczelni w zakresie organizacji procesu kształcenia w roku akademickim 2020/2021, na wypadek utrzymującego się zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia obostrzeń sanitarnych w zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej.