Skład osobowy Zespołu ds. koordynacji działań w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z uwagi na zagrożenie wystąpienia COVID-19:

przewodniczący: mgr inż. Paulina Pankiewicz 
członkowie: 
 • mgr Jakub Dobrzyński 
 • mgr inż. Przemysław Grzeszczak 
 • mgr Joanna Juśkiewicz 
 • mgr Katarzyna Klecha-Natonik 
 • mgr Dorota Kubiaczyk 
 • mgr Monika Kryś 
 • dr Agata Maćków-Wojciechowska 
 • mgr Anna Matuszak-Jankowiak 
 • Krystian Mikołajczyk 
 • mgr inż. Ewa Paluch 
 • Marcin Pioch 
 • mgr inż. Roman Tomaszewski 
 • mgr Katarzyna Zdulska 
 • mgr Anna Ziętek