Skład osobowy Zespołu ds. koordynacji działań w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z uwagi na zagrożenie wystąpienia COVID-19:

przewodniczący: dr Wojciech Zalewski 
zastępczyni przewodniczącego: mgr Katarzyna Klecha-Natonik 
członkowie: 
 • mec. Jakub Dobrzyński 
 • mgr inż. Przemysław Grzeszczak 
 • mgr Joanna Juśkiewicz 
 • Kacper Krotecki 
 • mgr Dorota Kubiaczyk 
 • dr Agata Maćków-Wojciechowska 
 • mgr Anna Matuszak-Jankowiak 
 • mgr inż. Ewa Paluch 
 • mgr inż. Paulina Pankiewicz 
 • mgr Ewa Piotrzkowska 
 • mgr Jolanta Szydłowska 
 • mgr inż. Roman Tomaszewski 
 • mgr Katarzyna Zdulska