Formularz przesyłania kwestionariuszy badania "Kompetencje kadr i warunki pracy w bankach spółdzielczych" - badanie pracowników.