Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 31/2019 z dniem 1 października 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu została powołana nowa jednostka organizacyjna pod nazwą INSTYTUT EKONOMII.
W  skład Instytutu wchodzą pracownicy i doktoranci Katedr: Koniunktury i Polityki Gospodarczej, Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej oraz Mikroekonomii 
Instytut Ekonomii kontynuuje tradycję Katedr istniejących wcześniej w strukturach Wydziałów: Ekonomii, Zarządzania oraz Towaroznawstwa.