Zespół naukowy Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej prowadzi specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes na studiach stacjonarnych I oraz II stopnia. 

W ramach specjalności realizowane są kierunkowe i specjalnościowe przedmioty - makro- i mikroekonomiczne, związane przede wszystkim z funkcjonowaniem sektora rolnego i gospodarki żywnościowej na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i krajów Unii Europejskiej. 


Warto podkreślić, że specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes w ostatnim roku - po raz kolejny - znalazła się w gronie 50 najlepszych programów studiów magisterskich na świecie, kształcących studentów w zakresie agrobiznesu / zarządzania w gospodarce żywnościowej. 
EDUNIVERSAL BEST MASTERS RANKING jest prestiżowym ogólnoświatowym rankingiem programów studiów magisterskich sporządzanym na podstawie not od działów HR wiodących firm i samych studentów. Metodologia stworzona przez EDUNIVERSAL uwzględnia również wysokość wynagrodzeń studentów w ich pierwszym miejscu pracy.


Ponadto pracownicy Katedry prowadzą seminaria na studiach I, II oraz III stopnia. 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.