Pracownicy Katedry prowadzą seminaria na I oraz II stopniu studiów stacjonarnych stacjonarnych oraz zaocznych, a także w Szkole Doktorskiej. 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą seminaryjną.