Pracownicy Katedry prowadzą seminaria na I oraz II stopniu studiów stacjonarnych dziennych oraz zaocznych. 
Dodatkowo prof. B. Czyżewski, prof. Grzelak, prof. Poczta-Wajda, prof. Sapa prowadzą seminaria na studiach III stopnia (doktoranckich). 
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą seminaryjną.