Uczymy już od 34 749 dni
Informacje dla studentów

Zaliczenie poprawkowe dla studentów studiów zaocznych u Pani dr hab. inż. Hanny Pondel, prof. UEP

Zachowanie konsumetów - teoria i praktyka

I zaliczenie poprawkowe wykładu Zachowanie konsumentów - teoria i praktyka

dla studentów studiów niestacjonarnych

odbędzie się 14 września 2021 r. o godz. 18.00 (Teams, Moodle).