Kierownik Katedry
Budynek CA, pok. 621
tel. 61 856 95 33
e-mail: agnieszka.ziomek@ue.poznan.pl

Obszary badawcze:
  • Polityka gospodarcza i cyfryzacja
  • Rozwój lokalnego i regionalnego rynku pracy, Analiza rozwoju przedsiębiorstw
  • Economic policy and digitalisation,
  • Development of local and regional labour market, Business development analysis.

OPRACOWANIA NAUKOWE

Ziomek Agnieszka: Developing digital skills in Economy 4.0, UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, nr 3 (20), 2021, s.143-160, DOI:10.15584/johass.2021.3.9 

Ziomek Agnieszka,Szubert Tomasz:Education, employment and social development as key measures of digitalisation role in labour force development in EU, ZeszytyNaukowePolitechnikiPoznańskiej. OrganizacjaiZarządzanie, nr 82, 2020, s.287-305, DOI:10.21008/j.0239-9415.2020.082.17 


OPRACOWANIA NAUKOWE Z UBIEGŁEGO OKRESU

Ziomek Agnieszka,Radilova Olesya:Fundraising competitive forces of small art and cultural NGOs during the crisis, EkonomiaSpołeczna, nr 2, 2020, s.92-106, DOI:10.15678/ES.2020.2.08 

Ziomek Agnieszka,KesoyanNellie:Motywacja pracowników w sektorze ICT.  Analiza na przykładzie sytuacji w polskich i armeńskich przedsiębiorstwach, Rynek Pracy: miesięcznik Krajowego Urzędu Pracy, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, nr 3, 2020, s.26-34 

Ziomek Agnieszka:Rozwój kompetencji cyfrowych w gospodarce 4.0 na przykładzie województwa wielkopolskiego, Rynek Pracy: miesięcznik Krajowego Urzędu Pracy, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, nr 3, 2020, s.16-25 

Mikołajczak Paweł,Ziomek Agnieszka:(red.) How to be a Successful Organization? The Challenges of Contemporary NGO, 2020, WydawnictwoNaukowe FNCE, ISBN 978-83-66264-45-8, 157  

Ziomek Agnieszka:Conditions of intristic motivation in non-profit organisation based on empirical study – evaluation test, How to be a Successful Organization? The Challenges of Contemporary NGO, 2020, WydawnictwoNaukowe FNCE, ISBN 978-83-66264-45-8, 157 s. 

Deszczyński Bartosz,Mikołajczak Paweł,Ziomek Agnieszka:Volunteering and sustainable growth of social enterprises. Lessons from scouting organizations, W: Proceedings of the International Conference on Applied Economics: Entrepreneurship and Management/ Balcerzak Adam P., Pietryka Ilona (red.), Contemporary Issues in Economy, 2019, InstytutBadańGospodarczych, ISBN 978-83-65605-14-6, s.39-47 

Ziomek Agnieszka:Przestrzeń polityki demograficznej w uwarunkowaniach gospodarczych dziś i w przyszłości, W: Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej/ Hrynkiewicz Józefina, Witkowski Janusz, Potrykowska Alina (red.), 2018, Rządowa Rada Ludnościowa, ISBN 978-83-7027-682-9, s.213-216 

Ziomek Agnieszka:The impact of the production of energy from renewable sources on the state of local road in Poland, Intercathedra, nr 31 (2), 2015, s.123-130 

Piasecki Krzysztof,Ziomek Agnieszka:System dynamics and mathematical method application for the strategic foresight, W: Advances in Business Management. Towards Systemic Approach: 3rd Business systems Laboratory International Symposium Perugia - January 21-23, 2015: Book of Abstracts / Dominici Gandolfo (red.), 2014, Business Systems Laboratory, ISBN 9788890824227 

Ziomek Agnieszka:Społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia w ujęciu lokalnym, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN 9788374177696, 308 s.