Kierownik Katedry
Budynek B, pok. 119
tel. 61 856 95 33
e-mail: agnieszka.ziomek@ue.poznan.pl

Obszary badawcze:
  • Polityka gospodarcza i cyfryzacja
  • Rozwój lokalnego i regionalnego rynku pracy, Analiza rozwoju przedsiębiorstw
  • Economic policy and digitalisation,
  • Development of local and regional labour market, Business development analysis.

WYBRANE OPRACOWANIA NAUKOWE

1.     Ziomek Agnieszka, Szubert Tomasz: Education, employment and social development as key measures of digitalisation role in labour force development in EU, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 82, 2020, s. 287-305, DOI:10.21008/j.0239-9415.2020.082.17,  

2.     Ziomek Agnieszka, Radilova Olesya: Fundraising competitive forces of small art

and cultural NGOs during the crisis, Ekonomia Społeczna, nr 2, 2020, s. 92-106, DOI:10.15678/ES.2020.2.08,  

3.     Ziomek Agnieszka, Kesoyan Nellie: Motywacja pracowników w sektorze ICT. Analiza na przykładzie sytuacji w polskich i armeńskich przedsiębiorstwach, Rynek Pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, nr 3, 2020, s. 26-34.

4.     Ziomek Agnieszka: Rozwój kompetencji cyfrowych w gospodarce 4.0 na przykładzie województwa wielkopolskiego, Rynek Pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, nr 3, 2020, s. 16-25.

5.     Mikołajczak Paweł, Ziomek Agnieszka: (red.), How to be a Successful Organization? The Challenges of Contemporary NGO, 2020, Wydawnictwo Naukowe FNCE, ISBN 978-83-66264-45-8.

6.     Schmidt Joanna, Ziomek Agnieszka: Kultura organizacyjna organizacji non-profit i jej wymiar innowacyjności, W: Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności / Mikołajczak Paweł (red.), 2020, CeDeWu, ISBN 978-83-8102-319-1, s. 47-72.

7.     Ziomek Agnieszka: Conditions of intrinsicmotivation in non-profit organization based on empirical study, W: How to be a Successful Organization? The Challenges of Contemporary NGO / Mikołajczak Paweł, Ziomek Agnieszka (red.), 2020, Wydawnictwo Naukowe FNCE, ISBN 978-83-66264-45-8, s. 88-107.