Obszary badawcze
- Problematyka zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej w agrobiznesie


- Problems of business risk management in agribusiness


WYBRANE OPRACOWANIA NAUKOWE
Smutka Luboš, Kotyza Pavel, Zielińska-Chmielewska Anna [i in.]: Změny produkce cukrové řepy v Česku a Polsku v poślednich letech, w: Listy Cukrovarnicke a Reparske, vol. 136, nr 4, 2020, ss. 165-171. Raupeliene Asta,
Zielińska-Chmielewska Anna, Practical use of chosen recruitment methods in applying for a job in Poland and Lithuania in: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 41, nr1, 2020, ss. 89-96.
Zielińska-Chmielewska Anna, Alihodzić A, Smutka Luboš, The measurement of technical efficiency by non-radial NR-DEA model in food processing sector, Proceedings of International Scientific Symposium “Region, Entrepreneurship, Development”, 2020, ss. 539-552. 
Zielińska-Chmielewska Anna: Proces zarządzania procesem motywowania pracowników w miejscu pracy w: Zarządzanie projektami i produktami w organizacji. Wybrane zagadnienia, A. Matuszak-Flejszman, (red.). Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny, 2020, ss. 161-182.
Zielińska-Chmielewska Anna, 2020, Ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw mięsnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 262. 
Zielińska-Chmielewska Anna: Advantages and disadvanatges of measuring eco-efficiency in food processing enterprises. The case of Poland, w: 4th ECLSS International Online Conference on Economics and Social Sciences: proceedings book / Cizrelioğulları Mehmet Necati, Kilili Rukiye (red.), 2020, Cyprus Science University, ISBN 978-605-69502-6-1, ss. 655-663. Alihodžić Almir,
Zielińska-Chmielewska Anna: The factors effecting on bank profitability: the case of Bosna and Hercegovina, w: EMAN 2020 – Economics & Management: How to Cope with Disrupted Times Selected Papers / Bevanda Vuk (red.), 2020, SKRIPTA International, ISBN 978-86-80194-31-8, ss. 41-53, DOI:10.31410/EMAN.S.P.2020.41.
Zielińska-Chmielewska Anna: In Search of Eco-efficiency Indicators. The case of chosen food processing enterprises in Poland, w: Risk Management - an interdisciplinary approach / Brodowska-Szewczuk Jolanta (red.), 2020, ISBN 978-83-66541-47-4, ss. 117-134. 
Zielińska-Chmielewska Anna: The Measurement of Organizational Efficiency in Chosen Food Processing Enterprises in Poland, w: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)/Soliman Khalid S. (red.), 2020, International Business Information Management Association , ISBN 978-0-9998551-5-7, ss. 668-681.
Zielińska-Chmielewska Anna: Pojęcie i pomiar ekoefektywności w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w: Przegląd Zachodni, nr 4, 2020, ss. 177-195.
Zielińska-Chmielewska Anna, Olszańska Anna, Kaźmierczyk Jerzy [i in.]: Advantages and Constraints of Eco-Efficiency Measures: The Case of the Polish Food Industry, w: Agronomy, vol. 11, nr 2, 2021, ss. 1-13, DOI:10.3390/agronomy11020299. Bielski Stanisław, Marks-Bielska Renata, 
Zielińska-Chmielewska Anna [i in.]: Importance of Agriculture in Creating Energy Security – a Case Study of Poland, w: Energies, nr 14, 2021, ss. 1-20, DOI:10.3390/en14092465. Bielski Stanisław, 
Zielińska-Chmielewska Anna, Marks-Bielska Renata: Use of Environmental Management Systems and Renewable Energy Sources in Selected Food Processing Enterprises in Poland, w: Energies, nr 14, 2021, ss. 1-16, DOI:10.3390/en14113212. 
Zielińska-Chmielewska Anna, Smutka Luboš, Kotyza Pavel [i in.]: The measurement of financial efficiency in terms of debt in meat sector. The case of Poland, w: Proceedings of International Scientific Symposium "Region, Entrepreneurship, Development", 2021, ss. 330-342.
Zielińska-Chmielewska Anna, Mruk Tomczak-Dobrosława, Wielicka-Regulska Anna: Qualitative Research on Solving Difficulties in Maintaining Continuity of Food Supply Chain on the Meat Market during the COVID-19 Pandemic, Energies, 2021, vol. 14, nr 18, s.1-19. DOI:10.3390/en14185634. Smutka Luboš, Hinke Jana, 
Zielińska-Chmielewska Anna [i in.]: Disponibilní kapacity cukrovarů ve světě s důrazem na mimoevropský prostor, Listy Cukrovarnicke a Reparske, 2021, vol. 137, nr 5-6, s.218-223.