Uczymy już od 34 750 dni
Pracownicy

dr Zuzanna Urbanowicz


 Collegium Altum, VI piętro, p. 621a
 
tel: 854 36 62

Obszary badawcze:

- Polityka pieniężna w procesie stabilizacji makroekonomicznej


- Monetary policy in the process of macroeconomic stabilization

WYBRANE OPRACOWANIA NAUKOWE

1.     Urbanowicz Zuzanna, Financial Stability of Poland and PIIGS Countries, W: Business, Economics and Science : Common Challenges / Duda Joanna, Bernat Tomasz (red.), 2020, Bologna, Filodiritto Editor, s.192-200, ISBN 978-88-85813-98-4.

2.     Urbanowicz Zuzanna, Organizacja i jej otoczenie, W: Zarządzanie procesami i produktami w organizacji. Wybrane zagadnienia / Matuszak-Flejszman Alina (red.), 2020, Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s.11-30, ISBN 978-83-8211-015- 

3.     Barczyk Ryszard, Urbanowicz Zuzanna, 2021, Działania stabilizacyjne w gospodarce polskiej w okresie pandemii COVID-19, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław.

Coll. Altum, pok. 621a
tel. 61 854 38 45 

e-mail: zuzanna.urbanowicz@ue.poznan.pl