Data uzyskania tytułu zawodowego, tytułu naukowego:
 • 2019 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 2007 - doktor nauk ekonomicznych; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania; Prognozowanie koniunktury polskiego sektora budowlanego metodą wskaźników wyprzedzających
 • 1999 - magister ekonomii; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Dydaktyka:
 • Mikroekonomia
 • Gra biznesowa
 • Ekonomia menedżerska
 • Metody i narzędzia prognozowania rynku lotniczego
Problematyka badawcza:
 • alokacja czasu gospodarstw domowych
 • wskaźniki wyprzedzające
 • zmiany koniunkturalne na rynku budowlanym
 • popyt na usługi przemysłu lotniczego
 • nastroje i decyzje konsumentów
Pełnione funkcje:

 • Członek World Economic Survey Expert Group (Ifo Institute)
 • Członek The International Association for Time Use Research (IATUR)