Droga zawodowa:

 • 2019 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 2010 - rzeczoznawca majątkowy (nr uprawnień 5048)
 • 2007 - doktor nauk ekonomicznych, Wydział Zarządania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • 2003 - magister ekonomii, Wydział Zarządzania,  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Problematyka badawcza:
 • Indeksy cen nieruchomości
 • Cykle na rynku nieruchomości
 • Wycena nieruchomości
 • Ilościowa analiza rynku nieruchomości

Członkostwo w:

 • American Real Estate and Urban Economics Association's (AREUEA)
 • American Association of Geographers (AAG)
 • European Real Estate Society (ERES) 
 • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego (SRMWW)
 • Towarzystwo Naukowe Nieruchomości (TNN)