Profesor UEP w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień takich jak makroekonomia, ekonomia instytucjonalna oraz transformacja ustrojowa. W pracy naukowej zajmuje się również wpływem instytucji na gospodarkę, w szczególności na wzrost gospodarczy. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. 

 

Wybrane publikacje:      



 •  Instytucje państwa a transformacja ustrojowa, in: Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji, W. Jarmołowicz, D. Piątek (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.
 • Instytucje w krajach transformujących się, K. Szarzec (ed.), Global Development Research Group, Poznań 2014 (co-author).
 • Wolność gospodarcza i demokracja a wzrost gospodarczy krajów transformujących się, Ekonomista 3/2014 (co-authors K. Szarzec, M. Pilc).
 • Economy of Poland, the Czech Republic and Hungary after 20 years of transition, Transformations in Business & Economics 2B/2013 (co-author W. Jarmołowicz).
 • Economic freedom, democracy and economic growth: a causal investigation in transition countries, Post-Communist Economies 3/2013 (co-authors M. Pilc, K. Szarzec).
 • Liberalne przesłanki polskiej transformacji, W. Jarmołowicz, K. Szarzec (eds.), PWE, Warszawa 2011 (co-author).
 • Przewodnik po zadaniach z makroekonomii, CeDeWu, Warszawa 2010  (co-author A. Baszyński, K. Szarzec).
 • Wzrost gospodarczy w okresie transformacji – wnioski z literatury, in: Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowskiego (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Jakość rządzenia w krajach transformujących się, Ekonomia i Prawo, Tom VI, B. Polszakiewicz, J. Boehlke (eds.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 • Państwo a dobrobyt ekonomiczny - między wolnością a przymusem, Gospodarka Narodowa 5-6/2009 (co-author K. Szarzec).
 • Cechy państwa sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4/2008 (co-author K. Szarzec).
 • Rządy prawa (rule of law) jako czynnik wzrostu gospodarczego, in: Ekonomia i Prawo, Tom IV, Własność i kontrola w teorii i praktyce, vol. II, B. Polszakiewicz, J. Boehlke (eds.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Liberalna koncepcja jednostki gospodarującej i jej implikacje dla transformacji gospodarczej, in: Liberalizm we współczesnej gospodarce, W. Jarmołowicz, M. Ratajczak (eds.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008 (co-author K. Szarzec).
 • Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w latach 1990-2006, in: Gospodarka i finanse, W. Przybylska-Kapuścińska, J. Szambelańczyk (eds.), Zeszyty Naukowe 103, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008 (co-authors A. Baszyński, K. Szarzec).
 • Radykalny i kompleksowy program transformacji gospodarczej. Pojęcie – źródła – argumenty, in: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Z. Dach, A. Pollok (eds.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005.