dr hab. inż. Hanna Pondel, prof. UEP

 

Tytuł zawodowy magistra inżyniera towaroznawstwa – 1996 rok, AE Poznań, Wydział Towaroznawstwa, specjalność: Agrobiznes


Tytuł doktora nauk ekonomicznych – 2004 rok, AE Poznań, Wydział Ekonomii, „Integracja producentów żywca i przetwórców w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski”, promotor pracy – prof. dr hab. M. Słodowa-Hełpa


Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych – 2014 rok, UE Poznań, Wydział Ekonomii, „Środowisko przyrodnicze w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Wielkopolski”


Problematyka naukowo – badawcza:

- zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
- rozwój lokalny i regionalny,
- ekonomika gospodarki żywnościowej.Ważniejsze publikacje

 1. Wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019 (Firlej K., Olejniczak J., Pondel H.) 
 2. Agriculture in the face of climate challenges – the problem of greenhouse gas emissions, Annals of the polish association of agricultural and agribusiness economists (Annals PAAAE), 2019, Volume XXI, No. 2, pp. 246-255
 3. Silver economy and the development policy of rural areas in Poland, Double-blind peer-reviewed proceedings part I. of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2019, Vol. 9(1), February 5-6, 2019, Hradec Kralove, Czech Republic, pp 487-498 (Krzyminiewska G., Pondel H.)
 4. Sustainable development and development policy based on innovation, European Journal of Service Management, Vol. 27/1, 3/2018, s. 205-210 (Pondel H., Bludnik I.)
 5. European Union Funds as a tool for creating mew functions of rural areas, as illustrated by the ex ample of RDP, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, nr 2 (44), s. 435-443 
 6. Sustainable development of rural municipalities of the Wielkopolska Voivodship - an attempt at evaluation, Economic and Environmental Studies, 2016, no. 2 (38), s. 191-206 (Krzyminiewska G., Pondel H.)
 7. Środowisko przyrodnicze w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Wielkopolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2013
 8. European Union Funds in the Pro-Environmental Development of Polish Rural Areas, w: Economic Science for Rural Development: Integrated and Sustainable Regional Development,  Latvia University of Agriculture, 2013, no 31, s. 45-51
 9. Współpraca samorządu i społeczności gmin wiejskich w działaniach na rzecz środowiska naturalnego, Handel Wewnętrzny, 2012, lipiec-sierpień, t. 2, s. 237-246
 10. Fundusze Unii Europejskiej jako stymulator prośrodowiskowego rozwoju obszarów wiejskich – na przykładzie gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2012, nr 2(24), s. 191-201
 11. Środowisko naturalne w działalności gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, w: Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red K. Michałowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 113-133


Osiągnięcia:

 • nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych za książkę „Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej” – 2004 rok
 • indywidualna nagroda III stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za działalność naukową w roku akademickim 2005/2006 – 2006 rok
 • nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2013/2014 – utworzenie, uruchomienie i koordynację międzyuczelnianego kierunku studiów: kierunek prawno-ekonomiczny, prowadzonego wspólnie przez Wydział Ekonomii UEP oraz Wydział Prawa i Administracji UAM – 2014 rok
 • nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2016/2017 – za skuteczną pracę w Zespole ds. Aktualizacji Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu