26.06.2019 - Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina Ekonomia i finanse).
Tytuł pracy doktorskiej: „Imigracja ludności w kontekście polityki migracyjnej krajów OECD”.

2015-2019 – Doktorantka w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem (Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

2013–2015 – Magister Ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, kierunek: Ekonomia, specjalność: Globalna i menedżerska; temat pracy magisterskiej: „Marketing personalny w korporacji międzynarodowej McDonald’s”).

2013-2015 – Magister Pedagogiki (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie, Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; temat pracy magisterskiej: „Inwestycje w kapitał ludzki jako forma wsparcia wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”).

2010-2013 – Licencjat (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność: biznes międzynarodowy; temat pracy dyplomowej: „Zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw – przypadek firm z branży cukierniczej”). 

Zainteresowania badawcze:

  • kapitał ludzki,
  • inwestycje w kapitał ludzki,
  • migracje ludności,
  • polityka migracyjna.

Wybrane publikacje:

Woźniak, K. (2018). Wynagrodzenia w działalności finansowej i ubezpieczeniowej na tle gospodarki narodowej w Polsce. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego53(1), s. 107-122.
Woźniak, K. (2017). Education as an element of integration policy – comparative analysis. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 1(11), s. 153-165.
Woźniak, K. (2017). Zróżnicowanie natężenia zagranicznych migracji ludności (na przykładzie województw w Polsce). Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(5), s. 139-157.
Woźniak, K. (2016). Edukacja jako inwestycja w kapitał ludzki - analiza porównawcza. Marketing i Rynek, (3), s. 1049-1060.
Woźniak, K. (2016). Kapitał ludzki a nierówności społeczne w szkolnictwie wyższym w ujęciu regionalnym w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, (4), s. 288-301.
Woźniak, K. i Knapińska, M. (2016). Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym wybranych krajów z różnych regionów świata. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (44), s. 135-148.

Osiągnięcia:

  • Stypendium z funduszu na rzecz społeczności UEP z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (przyznane przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) – 2018 r.
  • Medal SUMMA CUM LAUDE dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (przyznane przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) – 2015 r.
  • I miejsce w konkursie na esej pt. „Współczesne problemy gospodarki globalnej”, zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Maksimus oraz Katedrę Makroekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – 2015 r.