Wiktoria Domagała jest asystentką w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nierówności płci. Aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych, również o zasięgu międzynarodowym. Jest autorką oraz współautorką kilku publikacji naukowych. Wybrane publikacje:

·         Domagała, W., 2016, Instrumenty polityki równości płci w kontekście sytuacji w Polsce, Przegląd Europejski, Nr 2(40), s. 88-109;

·         Kalinowska-Sufinowicz, B., Domagała, W., 2016, Occupational Segregation on the Polish Labour Market in the Years 2004-2014, Studia Prawno-Ekonomiczne, XCIX, s. 257-274;

·         Domagała, W., Woźniak, K., 2016, Kapitał ludzki a rynek pracy w krajach Unii Europejskiej, w: Krzysztof Opolski, Jarosław Górski (red.), Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 223-233;

·         Domagała, W., 2016, Gender Inequality on the Labour Market in Highly Developed Countries, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4, s. 42-51;

·         Domagała, W., 2015, Self-discrimination among women in Poland, w: New Trends in Economics, Management and Finance, z cyklu: Doctoral Seminars in English, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 40-57;

·         Domagała, W., 2015, Podmioty ekonomii społecznej a równość płci na rynku pracy, Studia Oeconomica Posnaniensia, Nr 7, s. 129-147.Realizowane granty NCN:

·         Nierówności płci w sferze zawodowej w krajach wysoko rozwiniętych - kierowniczka projektu.Nagrody i wyróżnienia:

·         X 2014: Pierwsza nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender, organizowanym przez Instytut Badań Literackich przy Państwowej Akademii Nauk w Warszawie;

·         IX 2014: Odznaczenie SUMMA CUM LAUDE dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Funkcje na UEP:

·         członkini Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.