NAGRODY REKTORA ZA ROK 2020 

1. Dr Michał Borychowski 
Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, w tym m.in. za: 1. „Food Insecurity among Small‐Scale Farmers in Poland”, Agriculture 2. „Income or Assets - What Determines the Approach to the Environment among Farmers in A Region in Poland?”, Sustainability 3. „The impact of the subsidies on efficiency of different sized farms. Case study of the Common Agricultural Policy of the European Union”, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 4. „Socio-Economic Determinants of Small Family Farms’ Resilience in Selected Central and Eastern European Countries”, Sustainability
2. Prof.dr hab. Bazyli Czyżewski
Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, w tym m.in. za: 1. „Cost effectiveness of the common agricultural policy and environmental policy in country districts: Spatial spillovers of pollution, bio-uniformity and green schemes in Poland”, Science of the Total Environment 2. „Environment and political economics: Left-wing liberalism or conservative leftism - Which is better for eco-efficiency? Evidence from Poland”, Science of the Total Environment 3. „Public goods in rural areas as endogenous drivers of income: Developing a framework for country landscape valuation”, Land Use Policy 4. „Deadweight loss in environmental policy: the case of the European Union member states”, Journal of Cleaner Production 5. „Impact of environmental policy on eco-efficiency in country districts in Poland: How does the decreasing return to scale change perspectives?”, Environmental Impact Assessment Review 6. „The Economic Sustainability of Farms under Common Agricultural Policy in the European Union Countries”, Agriculture (Switzerland)
3. Dr hab. Aleksander Grzelak, prof. UEP
Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, w tym m.in. za: 1. „The Objectives of Farm Operations - Evidence from a Region in Poland”, Agriculture 2. „Is Michał Kalecki's theory of investment applicable today? The case study of agricultural holdings in the EU countries”, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 3. „Income or Assets - What Determines the Approach to the Environment among Farmers in A Region in Poland?”, Sustainability
4. Dr Marta Guth
Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, w tym m.in. za: 1. „The Economic Sustainability of Farms under Common Agricultural Policy in the European Union Countries”, Agriculture 2. „Economic resources versus the efficiency of different types of agricultural production in regions of the European union”, Ekonomska Istrazivanja-Economic Research
5. Dr Łukasz Kryszak
Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, w tym m.in. za: „Environment and political economics: Left-wing liberalism or conservative leftism - Which is better for eco-efficiency? Evidence from Poland”, Science of the Total Environment
6. Dr hab. Anna Matuszczak, prof. UEP
Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, w tym m.in. za: 1. „Environment and political economics: Left-wing liberalism or conservative leftism - Which is better for eco-efficiency? Evidence from Poland”, Science of the Total Environment 2. „Public goods in rural areas as endogenous drivers of income: Developing a framework for country landscape valuation”, Land Use Policy 3. „Deadweight loss in environmental policy: the case of the European Union member states”, Journal of Cleaner Production
7. Dr hab. Katarzyna Smędzik-Ambroży, prof. UEP
Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, w tym m.in. za: 1. „Impact of environmental policy on eco-efficiency in country districts in Poland: How does the decreasing return to scale change perspectives?”, Environmental Impact Assessment Review 2. „Deadweight loss in environmental policy: the case of the European Union member states”, Journal of Cleaner Production 3. „The Economic Sustainability of Farms under Common Agricultural Policy in the European Union Countries”, Agriculture 4. „Economic resources versus the efficiency of different types of agricultural production in regions of the European union”, Ekonomska Istrazivanja-Economic Research
8. Dr Jakub Staniszewski
Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, w tym m.in. za: 1. „Deadweight loss in environmental policy: the case of the European Union member states”, Journal of Cleaner Production 2. „The impact of the subsidies on efficiency of different sized farms. Case study of the Common Agricultural Policy of the European Union”, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 3. „Income or Assets - What Determines the Approach to the Environment among Farmers in A Region in Poland?”, Sustainability oraz za wyróżniające się osiągnięcia dydaktyczne w roku 2020, za przygotowanie i współprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich w zakresie obsługi aplikacji MS Teams oraz Moodle i wykorzystania obu platform w związku z wprowadzeniem w UEP nauczania zdalnego
9. Dr hab. Sebastian Stępień, prof. UEP
Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, w tym m.in. za: 1. „Food Insecurity among Small‐Scale Farmers in Poland”, Agriculture, 2. „The Economic Sustainability of Farms under Common Agricultural Policy in the European Union Countries”, Agriculture 3. „Socio-Economic Determinants of Small Family Farms’ Resilience in Selected Central and Eastern European Countries”, Sustainability