Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Żywnościowej działa przy Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej.

Koło jest jednak także otwarte na współpracę osób z różnych środowisk naukowych. 

Skupiamy się przede wszystkim na pracy naukowej oraz rozwoju naszej organizacji. Kładziemy silny nacisk na ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarki. Na problemy rolnictwa patrzymy przez pryzmat agregatów i kategorii makroekonomicznych, co pozwala nam rozumieć procesy gospodarcze. W pierwszej kolejności jesteśmy ekonomistami, o różnych zainteresowaniach badawczych i naukowych, wśród których najważniejszymi obszarami tematycznymi są: 

 • makroekonomia, ekonomia gospodarki żywnościowej, 
 • funkcjonowanie gospodarki żywnościowej w Polsce, Unii Europejskiej, na świecie, 
 • funkcjonowanie rynków rolnych w Polsce i w skali globalnej, 
 • integracja Polski z Unią Europejską. 
W ramach SKN GŻ – m.in. na potrzeby artykułów oraz prac dyplomowych i magisterskich studenci prowadzą własne badania, m. in. rynków rolnych - cukru, piwa, żywności ekologicznej, prace dot. rozwoju przedsiębiorstw, badania ekonomiczne dotyczące jednostek samorządu terytorialnego, a także inne - np. w zakresie rynku ubezpieczeń rolnych, biopaliw. Wyniki naszych badań prezentujemy podczas seminariów w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli oraz na licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. 

Co oferujemy członkom koła?

 • możliwość uczestnictwa w zagranicznych wizytach studyjnych, 
 • możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych,
 • możliwość publikacji naukowej w ramach badań prowadzonych przez koło, 
 • permanentny rozwój i współpracę w przyjaznym, ambitnym i dynamicznym zespole studentów, 
 • miłe i pożyteczne spędzenie wolnego czasu, 
 • integrację z innymi studentami oraz poznanie ciekawych ludzi, 
 • przygotowanie do pracy naukowej na poziomie studiów doktoranckich oraz zawodowej poprzez współpracę w zespołach zadaniowych, 
 • satysfakcję oraz wzbogacenie swojego CV. 


Władze SKN Gospodarki Żywnościowej 
Opiekun naukowy: dr Michał Borychowski
Przewodnicząca: Katarzyna Koebsch 
Wiceprzewodniczący: Oskar Urban-Zając 
Członkowie Zarządu: Dominika Konieczna