Uczymy już od 35 010 dni
Pracownicy

Dr Łukasz Kryszak

Od października 2020 roku zatrudniony w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej. W latach 2015-2020 doktorant UEP. Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy: "Determinanty dochodów rolniczych w regionach UE po 2003 roku". Absolwent UEP – specjalność Polityka i Gospodarka Żywnościowa. Studia magisterskie ukończył w 2015 r. W roku akademickim 2014/15 był laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Zdobywca I Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich organizowanym przez IRWiR PAN. Obecnie pełni rolę Opiekuna SKN Ekonomii Zrównoważonego Rozwoju oraz Koordynatora ECTS w odniesieniu do studiów w zakresie ekonomii. 


Edukacja:
 • 2020 - ukończenie studiów doktoranckich i uzyskanie stopnia dr nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • 2015 - ukończenie studiów magisterskich na kierunku ekonomia, UE w Poznaniu
 • 2013 - ukończenie studiów licencjackich na kierunku ekonomia, UE w Poznaniu

Warsztaty i szkoły letnie:
 • Summer School "Econometrics in Agriculture", Foggia (Włochy) 2019
 • Warsztaty dla młodych ekonomistów rolnictwa, Bukareszt 2017 i 2018 
 • Essex Summer School on Data Analysis in Social Science - 2018 
 • Szkolenie dydaktyczne “The developing university teacher and students' engagement in class”, 2016
 • Szkoła letnia ekonomii heterodoksyjnej, “Economic Policy and Complexity”, Poznań 2017.

Zainteresowania badawcze

 • dochody rolnicze 
 • finanse gospodarstw rolnych
 • analizy produktywności i efektywności w rolnictwie
 • ekonomia środowiska naturalnego

Publikacje indeksowane w Web of Science

 • Staniszewski, J., Kryszak, Ł. (2022). Do Structures Matter in the Process of Sustainable Intensification? A Case Study of Agriculture in the European Union Countries. AgricultureONLINE 
 • Kryszak Ł., Herzfeld, T. (2021). Kryszak, Ł., & Herzfeld, T. (2021). One or many European models of agriculture? How heterogeneity influences income creation among farms in the European Union. Agricultural EconomicsONLINE
 • Kryszak Ł., Świerczyńska K., Staniszewski J., (2021). Measuring total factor productivity in agriculture: a bibliometric review. International Journal of Emerging MarketsONLINE
 • Kryszak, Ł., Guth, M., Czyżewski, B. (2021). Determinants of farm profitability in the EU regions. Does farm size matter? Agricultural Economics, 67 (3), 90-100.ONLINE
 • Matuszczak, A., Kryszak, Ł., Czyżewski, B., Łopatka, A. (2020). Environment and political economics: Left-wing liberalism or conservative leftism - Which is better for eco-efficiency? Evidence from Poland. Science of the Total Environment, 743, 140779.ONLINE
 • Czyżewski, B., Matuszczak, A., Kryszak, Ł., & Czyżewski, A. (2019). Efficiency of the EU Environmental Policy in Struggling with Fine Particulate Matter (PM2. 5): How Agriculture Makes a Difference?. Sustainability, 11(18), 4984.ONLINE
 • Czyżewski, B., Kułyk, P., & Kryszak, Ł. (2019). Drivers for farmland value revisited: adapting the returns discount model (RDM) to the sustainable paradigm. Economic research-Ekonomska istraživanja, 32(1), 2080-209. ONLINE
 • Czyżewski, B., Czyżewski, A., & Kryszak, Ł. (2019). The market treadmill against sustainable income of European farmers: How the CAP has struggled with cochrane’s curse. Sustainability, 11(3), 791. ONLINE
 • Świerczyńska, K., & Kryszak, Ł. (2019). Wpływ stabilności politycznej i praworządności na produktywność gospodarek w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Ekonomista, (5), 608-635. ONLINE
 • Czyżewski B., Kryszak Ł., (2018). Impact of different models of agriculture on greenhouse gas (GHG) emissions: a sectoral approach, Outlook on Agriculture, 47(1), 68-76. ONLINE
 • Czyżewski, A., Kryszak, Ł. (2016). Payments under the Common Agricultural Policy as a determinant of development of different types of agricultural holdings., Management, 20 (2), 442-456. ONLINE
 • Kryszak Ł., Staniszewski J. (2018): The fallacy of composition on the example of incomes in European agriculture w: Conference Proceedings: VII International Scientific Conference "Determinants of regional development” Piła, Poland 12-13 April 2018, 2018, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile;140-159. ONLINE
 • Czyżewski A., Grzelak A., Kryszak Ł. (2018): Determinants of income of agricultural holdings in EU countries , w: Conference Proceedings: VII International Scientific Conference "Determinants of regional development” Piła, Poland 12-13 April 2018, 2018, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 65-75. ONLINE

Wybrane wystąpienia konferencyjne

 • Referat na Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (EAAE) w Parmie, 2017- Drivers for land value revisited: Is the return discount model obsolete in sustainable agriculture? PREZENTACJA 
 • Refarat na konferencji International Conference on Finance and Economic Policy, Poznań 2017- Determinants of income of agricultural holdings in the EU countries. PREZENTACJA

Projekty badawcze i stypendia

 • Grant Narodowego Centrum Nauki pt. Eko-efektywność a zrównoważenie rolnictwa drobnotowarowego: w poszukiwaniu możliwości optymalizacji negatywnych i pozytywnych efektów zewnętrznych w ramach konkursu OPUS (UMO-2021/41/B/HS4/02433) (wykonawca) streszczenie
 • Grant Narodowego Centrum Nauki pt. Determinanty dochodów rolniczych w regionach UE z uwzględnieniem relacji zasobowych i produktywności czynników wytwórczych w ramach konkursu PRELUDIUM (UMO-2016/23/N/HS4/03453) (kierownik) streszczenie
 • Stypendium doktorskie ETIUDA (staż zagraniczny w IAMO - Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies, Halle, Niemcy) (UMO-2018/28/T/HS4/00132) (kierownik) opis rezultatów

Pokój 1517 Collegium Altum
tel: 61 854-30-18
Adres e-mail:
lukasz.kryszak@ue.poznan.pl