W 2011 roku wyjazd studyjny do Instytucji UE w Brukseli odbywał się w dniach 4-8 grudnia. Ze sprawozdaniem z wyjazdu można zapoznać się TUTAJ.
Naukowe podsumowanie wyjazdu stanowi poniższa monografia:

„Wokół wspólnej polityki rolnej - doświadczenia i perspektywy ”, Czyżewski A., Poczta-Wajda A. (red.), KPSW, Bruksela - Bydgoszcz – Poznań, 9 artykułów POBIERZ

  • Bartnikowska S., Różańska A., Steenbock J., Majchrzak A., Reforma wspólnej polityki rolnej wobec wyzwań stojących przed rolnictwem i obszarami wiejskimi;
  • Borkowska A., Śmigla M., Funkcjonowanie PROW 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem czwartej osi programu LEADER;
  • Borychowski M., Czyżewski A., Rynek biopaliw płynnych w Polsce – stan i perspektywy rozwoju;
  • Jabłońska A., Poczta-Wajda A., Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi;
  • Mucha K., Schwarc S., Grzelak A., Rozwój regionalny w perspektywie lat 2014-2020 na tle polityki regionalnej w UE;
  • Nowak J., Staniszewski J., Czyżewski A., Stępień S., Organizacja rynków rolnych i system dopłat bezpośrednich w perspektywie reform WPR po 2013 roku – wnioski dla Polski;
  • Operacz P., Światły P., Smędzik K., Polityka Spójności UE w świetle teorii biegunów wzrostu gospodarczego oraz realizacja Strategii Lizbońskiej;
  • Orzech A., Pasiewicz A., Grzelak A., Wpływ funduszy europejskich na rozwój regionów w Polsce;
  • Rutkowska M., Śmigla M., Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania;